Bel ons
Menu
Sluit
Bel ons
Menu
Sluit
Destin Travel - Duurzaam - Van geven word je rijker (4)
Home
Duurzaam
Van geven word je rijker

Van geven word je rijker

Een toekomst vol van hoop voor mensen in de knel

Al meer dan 50 jaar doneren wij, onder andere samen met onze passagiers, aan goede doelen wereldwijd. Het gaat altijd om mensen in de knel die in een permanente vorm van een crisis verkeren. Ze wonen en leven veelal in armoedige omstandigheden in ontwikkelingslanden.

Wij werken bewust met professionele hulporganisaties die goed geïnformeerd zijn over de situatie ter plekke. Bij de selectie van onze partners gaan we niet over een nacht ijs. Het is van groot belang dat ze financieel betrouwbaar zijn en lage overheadkosten hebben. Wij willen namelijk dat onze donatie niet alleen daar ter plekke goed wordt besteed, maar ook dat elke euro zo maximaal mogelijk ten goede komt aan mensen in de knel.

Naast acute noodhulp zijn er ook projecten die een meer structureel karakter hebben. De afgelopen halve eeuw hebben wij onder andere gedoneerd aan:

  • Gezondheidsprojecten in India, Haiti, Gutaemala
  • Vietnamese bootvluchtelingen
  • Bouw van een Schoolcampus in Peru, hoog in de Andes
  • Oogkliniek in Zuid-Sudan
  • Vluchtelingen in Rwanda
  • Fietsenproject in Sri Lanka

Een sprekend voorbeeld van concrete hulp: fietsen voor Sri Lanka
Met een fiets kan een boer een gedeelte van z’n oogst ook “exporteren” naar de stad 25 kilometer verderop, waar hij een hogere prijs krijgt voor z’n olienoten. In eigen dorp houdt iedereen elkaar gevangen in de armoede. Van die meeropbrengst kan hij ook wel eens een keer “buiten de deur eten” in het lokale dorpsrestaurantje. Daar profiteert ook de lokale horeca van. Of een boer die door de burgeroorlog gehandicapt is geraakt. Hij kon zijn gezin niet meer van eten voorzien. Doordat zij een fiets gedoneerd krijgen wordt hij nu elke dag door z’n vrouw of kinderen op de fiets naar z’n akkertje gebracht en zodoende kan hij toch voor inkomen zorgen en zijn gezin onderhouden.

Door onze donaties rijden er nu 600 fietsen rond in talloze dorpen. Die fietsen moeten ook gerepareerd worden. Daar heeft de fietsenmaker dan weer z’n handen vol aan.

In onderstaande reportage schetsen we u een beeld aan welke projecten wij de afgelopen 50 jaar hebben gedoneerd. Graag zetten we de traditie van doneren voort. We gunnen mensen in de knel ook een gelukkig(er) bestaan. Daar dragen we graag, samen met u, ons steentje aan bij.

50 jaar maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij laten ons nog steeds inspireren door de oprichters van ons familiebedrijf:

“Heb uw naaste lief, zoals u uzelf liefheeft”

Gezondheidszorg wereldwijd

Lepra bestrijding in India

In samenwerking met Woord & Daad / AMG
Donaties in 1978 en 1993

Totale donatie: 105.000,-

Tuberculose bestrijding in Haiti en Guatemala

In samenwerking met Woord & Daad / AMG Waaronder het steunen van de Cubulco Kliniek in Guatemala
Donaties in 1983, 1990 en 2006

Totale donatie: 142.000,-

Medische noodhulp naar onbereikbare gebieden

In samenwerking met MAF
Donaties voor de aanschaf van vliegtuigen voor vluchten naar onherbergzame gebieden. Met die vluchten werd medische noodhulp verleend.
Donaties in 1996, 2008 en 2009

Totale donatie: 104.000,-

Bestrijding van blindheid

In samenwerking met SeeYou Foundation (voorheen: Dark & Light Blindcare / Light for the World), bijdragen gedaan aan een oogkliniek in Zuid-Sudan.
Donaties in: 2007, 2013, 2021, 2022, 2023

Totale donatie: 143.000,-

Armoede en visuele beperkingen gaan hand-in-hand. Meer dan 90% van de mensen met een visuele beperking wonen in ontwikkelingslanden. Terwijl 90% hiervan te voorkomen of te genezen is. Voor mensen met een beperking zijn oogcentra vaak niet toegankelijk. SeeYou maakt oogzorg ter plaatse toegankelijk voor iedereen. Lokale gemeenschapswerkers sporen kinderen en volwassenen met een visuele beperking zo vroeg mogelijk op en geven de bevolking ook voorlichting over oogziekten. Ze maken de gemeenschap bewust van blindheid en oogzorg. Wij zorgen voor kwaliteitsvolle medische apparatuur en opleidingen. Hieronder vindt u een voorbeeld van een van de projecten van de SeeYou Foundation.

 

Onderdak

Huizenbouw in India

In samenwerking met Woord & Daad / AMG Voor een bedrag van 875,- per huis werd er onderdak aan vele daklozen in India geboden.

Totale donatie: 159.000,-

Onderdak straatkinderen

In samenwerking met Woord & Daad / AMG / SDOK / Kom over en Help, hebben we een veilig thuis kunnen realiseren voor straatkinderen in Albanië, Filipijnen en Roemenië.
Donaties in 1994, 1997 en 2000

Totale donatie: 211.000,-

Huizenbouw Sri Lanka

In samenwerking met ZOA hebben we huizen gebouwd voor daklozen na de tsunami in Sri Lanka.
Donatie in 2005

Totale donatie: 20.000,-

Destin - Duurzaam - Onderdak

Voedselzekerheid

Maaltijden en Melk projecten

In samenwerking met Woord & Daad / AMG Elke dag een warme maaltijd voor kinderen op schoolcampussen in India en Haïti. Zodat die kinderen met een gevulde maag zich konden focussen op school in plaats van zorgen maken om voedsel.
Donaties in 1980, 1984, 1986 en 1989

Totale donatie: 295.000,-                    

Gaarkeukenproject Israël

In samenwerking met Jaffa Project hebben wij in Israël gaarkeukens ondersteund om werkloze immigranten een warme maaltijd te bieden.
Donatie in 1991

Totale donatie: 65.000,-

Landbouw en veeteelt project

Land- en tuinbouw, gereedschap en opleidingen aan lokale boeren in Haïti. In samenwerking met Woord & Daad / AMG.
Donaties in: 1981 en 1982

Totale donatie: 125.000,-

Melkveeproject lokale boeren Sri Lanka

In samenwerking met ZOA hebben wij lokale boeren opgeleid en een eerste aanzet gegeven voor een nieuwe veestapel.
Donaties in 2014, 2015 en 2016

Totale donatie: 42.500,-

Waterputten project

In samenwerking met Woord & Daad en ZOA hebben we waterputten gerealiseerd in Burkina Faso en Uganda. Elk dorp kreeg hiermee toegang tot schoon water.
Donaties in 1988, 2017 en 2018              

Totale donatie: 97.000,-

 

Destin - Voedselzekerheid

Ontwikkelingssamenwerking

Fietsen voor Sri Lanka

In samenwerking met ZOA hebben wij 775 fietsen gedoneerd aan de lokale bevolking in rurale gebieden. 
Donaties in 2010 en 2011

Totale donatie: 45.000,-

Vluchtelingenhulp

In samenwerking met ZOA en Hulp Oost-Europa hebben wij vluchtelingenkampen in Vietnam, Zuid-Sudan en Kosovo ondersteund.
Donaties in 1992, 1998 en 1999

Totale donatie: 192.500,-

Schoolcampus in de Andes, Peru

In samenwerking met Stichting Ayni hebben wij klaslokalen en een schoolcampus gerealiseerd in Huanta, hoog in de de Andes in Peru.

Donaties in 2002, 2004 en 2021.

Totale donatie: 79.000,- 

Destin - Ontwikkelingssamenwerking