Bel ons
Menu
Sluit
Bel ons
Menu
Sluit

Annuleringsverzekering

Ieder jaar komt het weer voor: op het laatste moment kunt u niet mee, door ziekte of ongeval. Dat is erg vervelend. Toch hoeft u daar geen financiële schade door te ondervinden. De annuleringsverzekering zorgt ervoor dat u een financiële vergoeding krijgt, als u niet mee kunt door ziekte of ongeval. De details over deze verzekering vindt u in onze algemene voorwaarden en bepalingen. Deze verzekering is niet verplicht, toch adviseren wij: altijd doen! Heeft u nog vragen? Bel dan even naar Incento Treinreizen.

Wat is standaard verzekerd?
Met de standaard annuleringsverzekering bent u goed verzekerd, als u uw reis wilt annuleren. Naast de kosten van de annulering zijn ook de kosten van de ongebruikte reisdagen verzekerd. Dus mist u een deel van uw vakantie, bijvoorbeeld omdat uw vliegtuig vertraging heeft? Dan ontvangt u een vergoeding voor iedere dag dat u geen vakantie heeft gehad.

De kosten voor een annuleringsverzekering bedragen 5,5% van de reissom (excl. assurantiebelasting à 21% en poliskosten: € 3,50).

Annuleringsuitkeringen
1. Indien men een annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan men n.a.v. onderstaande zaken in aanmerking komen voor annuleringsuitkering:
A Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de verzekeringsnemer zelf.
B Overlijden, ernstige acute ziekte van naaste familie in de eerste of tweede graad.
C Overlijden van een familielid in de derde graad.
D Ernstige zaakschade door brand, explosie, blikseminslag o.i.d. waardoor aanwezigheid van de verzekerde dringend nodig is.
E Onvrijwillige werkloosheid van verzekerde na een vaste dienstbetrekking.
F Het door een werkeloze aanvaarden van een dienstbetrekking, min. 20 uur per week, voor min. ½ jaar.
G Uitvallen van het voor de reis te gebruiken privé-vervoermiddel door een van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor vertrek.
H Het onverwachts op medisch advies niet kunnen ondergaan van een inenting die voor het reisdoel vereist is.
I Het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de reis.
J Uitkering voor niet genoten reisdagen onder bepaalde voorwaarden.
2. Een uitgebreide toelichting op de verzekeringsvoorwaarden kunt u bij Incento Treinreizen opvragen.
3. Bij situaties zoals hierboven omschreven, is de persoon in kwestie verplicht hiervan telefonisch of schriftelijk binnen 3 x 24 uur melding te doen bij het kantoor waar de reservering heeft plaatsgevonden. Bewijsstukken met omschrijving van de aard en de aanvang van het voorval dienen overlegd te worden.
4. Bij het afbreken van de reis om gezondheidsredenen is de persoon in kwestie verplicht de medische indicatie van de behandelend geneesheer ter plaatse te overleggen.
5. Bij iedere reden van annulering is men de premie en poliskosten verschuldigd.

Annuleringskosten
Indien u geen annuleringsverzekering heeft en een boeking ongedaan wordt gemaakt, zijn per persoon de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Bij annulering tot de 56e dag (exclusief) voor de vertrekdag: de aanbetaling.
b. Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 50% van de reissom.
c. Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom.
d. Bij annulering vanaf de 14e tot de 7e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 90% van de reissom.
e. Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) voor de vertrekdag of later: de volledige reissom.


Indien u een individuele (groeps)reis, een reis op maat of een reis met non-refundable reiselementen heeft geboekt, staan de afwijkende annuleringsvoorwaarden vermeld bij de desbetreffende reis.

Reisverzekering

Een reisverzekering bestaat uit een reis-, ongevallen- en bagageverzekering. Bij een onverhoopte gebeurtenis in het buitenland komt u dan niet voor bijzonder hoge kosten te staan. Deze verzekering is ook niet verplicht, toch raden wij aan ook deze verzekering af te sluiten.

Wat is standaard verzekerd?
Met de reisverzekering bent u goed verzekerd tijdens uw reis. Inbegrepen zijn personenhulp (incl. repatriëring), bagage en geneeskundige kosten.

De kosten voor een reisverzekering bedragen:
- Reisverzekering Comfort Europa € 1,92 per persoon per dag.
- Reisverzekering Comfort Wereld € 3,07 per persoon per dag.
Poliskosten: € 3,50 per factuur.

De reisverzekering kan uitgebreid worden met:
- Geldverzekering € 0,50 per persoon per dag.

Het is tevens mogelijk om een doorlopende reisverzekering af te sluiten bij Incento Treinreizen. Neem contact met ons op voor meer informatie. We helpen u graag verder met het vinden van een voor u een passende reisverzekering.

Meer reisinformatie