Bel ons
Menu
Sluit
Bel ons
Menu
Sluit

Annuleringsverzekering

Ieder jaar komt het weer voor: op het laatste moment kunt u niet mee, door ziekte of ongeval. Dat is erg vervelend. Toch hoeft u daar geen financiële schade door te ondervinden. De annuleringsverzekering zorgt ervoor dat u een financiële vergoeding krijgt, als u niet mee kunt door ziekte of ongeval. De details over deze verzekering vindt u in onze algemene voorwaarden en bepalingen.  In de door ons gepubliceerde reissom is geen annuleringsverzekering inbegrepen. Deze verzekering is niet verplicht, toch adviseren wij: altijd doen! Heeft u nog vragen? Bel dan even naar Friendship Cruises.

Wat is standaard verzekerd?

Met de standaard annuleringsverzekering bent u goed verzekerd, als u uw reis wilt annuleren. Naast de kosten van de annulering zijn ook de kosten van de ongebruikte reisdagen verzekerd. Dus mist u een deel van uw vakantie, bijvoorbeeld omdat uw vliegtuig vertraging heeft? Dan ontvangt u een vergoeding voor iedere dag dat u geen vakantie heeft gehad.

De kosten voor een annuleringsverzekering bedragen 5,5% van de reissom (excl. assurantiebelasting à 21% en poliskosten à € 3,50).

Annuleringsuitkeringen

1. Indien men een annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan men n.a.v. onderstaande zaken in aanmerking komen voor annuleringsuitkering:
- Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de verzekeringsnemer zelf.
- Overlijden, ernstige acute ziekte van naaste familie in de eerste of tweede graad.
- Overlijden van een familielid in de derde graad.
- Ernstige zaakschade door brand, explosie, blikseminslag o.i.d. waardoor aanwezigheid van de verzekerde dringend nodig is.
- Onvrijwillige werkloosheid van verzekerde na een vaste dienstbetrekking.
- Het door een werkeloze aanvaarden van een dienstbetrekking, min. 20 uur per week, voor min. ½ jaar.
- Uitvallen van het voor de reis te gebruiken privé-vervoermiddel door een van buiten komend onheil binnen 30 dagen voor vertrek.
- Het onverwachts op medisch advies niet kunnen ondergaan van een inenting die voor het reisdoel vereist is.
- Het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de reis.
- Uitkering voor niet genoten reisdagen onder bepaalde voorwaarden.
2. Een uitgebreide toelichting op de verzekeringsvoorwaarden kunt u bij Friendship Cruises opvragen.
3. Bij situaties zoals hierboven omschreven, is de persoon in kwestie verplicht hiervan telefonisch of schriftelijk binnen 72 uur melding te doen bij het kantoor waar de reservering heeft plaatsgevonden. Bewijsstukken met omschrijving van de aard en de aanvang van het voorval dienen overlegd te worden.
4. Bij het afbreken van de reis om gezondheidsredenen is de persoon in kwestie verplicht de medische indicatie van de behandelend geneesheer ter plaatse te overleggen.
5. Bij iedere reden van annulering is men de premie en poliskosten verschuldigd.

Annuleringskosten

Indien u geen annuleringsverzekering heeft en een boeking ongedaan wordt gemaakt, zijn per persoon de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• bij annulering tot 96 dagen (exclusief) vóór de vertrekdag: 15% plus de non-refundable reisonderdelen;
• bij annulering vanaf 96 dagen (inclusief) tot 75 dagen (exclusief) vóór de vertrekdag: 20% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen;
• bij annulering vanaf 75 dagen (inclusief) tot 55 dagen (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen;
• bij annulering vanaf 55 dagen (inclusief) tot 35 dagen (exclusief) vóór de vertrekdag: 55% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen;
• bij annulering vanaf 35 dagen (inclusief) tot 25 dagen (exclusief) vóór de vertrekdag: 85% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen;
• bij annulering vanaf 25 dagen (inclusief) tot 15 dagen (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen; 
• bij annulering vanaf 15 dagen (inclusief) tot de dag van vertrek (exclusief) vóór de vertrekdag: 95% van de reissom plus de non-refundable reisonderdelen;
• bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Wanneer u een annnuleringsverzekering heeft afgesloten, hoeft bovenstaande niet altijd van toepassing te zijn.
Afwijkende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op meerdere van onze reguliere cruises, een individuele (groeps)reis, een reis op maat of een reis met non-refundable reiselementen en staan vermeld op onze website bij de desbetreffende reis.

Reisverzekering

Een reisverzekering bestaat uit een reis-, medische kosten, ongevallen- en bagageverzekering. Bij een onverhoopte gebeurtenis in het buitenland komt u dan niet voor bijzonder hoge kosten te staan. Deze verzekering is niet verplicht, toch raden wij aan deze verzekering af te sluiten.

Wat is standaard verzekerd?

Met onze reisverzekering bent u goed verzekerd tijdens uw reis. Inbegrepen zijn personenhulp (incl. repatriëring), bagage, geneeskundige kosten en uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden. 

De kosten voor een reisverzekering bedragen:

- Reisverzekering Comfort Europa € 1,92 per persoon per dag.
- Reisverzekering Comfort Wereld € 3,07 per persoon per dag.
Poliskosten: € 3,50 per factuur.

De reisverzekering kan uitgebreid worden met:

- Geldverzekering € 0,50 per persoon per dag.

Het is tevens mogelijk om een doorlopende reisverzekering af te sluiten bij Friendship Riviercruises. Neem contact op met onze Travel Consultants voor meer informatie. We helpen u graag verder met het vinden van een voor u passende reisverzekering.

Meer reisinformatie