Ruim 50 jaar ervaring
Persoonlijk advies op maat
Wereldwijd aanbod
fotos_10_amadeusqueen_rezeption-2453_lightbox
U bevindt zich hier: Home
Ontdek Destin
Friendship Cruises
Minder goed ter been

Minder goed ter been

Kunt u mee met een riviercruise als u minder goed ter been bent? 

Mobiliteit

Wij wijzen u erop dat u over een normale basisconditie dient te beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. U dient gemakkelijk afstanden te kunnen lopen, trappen te kunnen nemen en zelfstandig, eventueel met behulp van uw medereiziger (binnen dezelfde boeking) in en uit de touringcar en op en af uw hotelschip te geraken. Het kan zijn dat deelname aan sommige programmaonderdelen i.v.m. een beperkte mobiliteit niet haalbaar is, in welk geval geen restitutie op de reissom verleend zal worden. Twijfelt u of de cruise van uw keuze geschikt is voor u of wilt u uw situatie persoonlijk toelichten, neem dan contact op met onze cruisespecialisten. Zij helpen u graag bij uw keuze!

Spelregels rolstoelen en rollators aan boord

Alleen wanneer u ons bij reservering heeft laten weten dat u van een opvouwbare rolstoel of rollator gebruik maakt, mag deze mee op reis. Het meenemen van een elektrische scootmobiel is sterk afhankelijk van de regels per rederij en onder voorbehoud. Het aantal toegestane rolstoelen / rollators is per afvaart strikt gelimiteerd in verband met de veiligheid aan boord en het comfort voor de medereizigers, zodat u verplicht bent om dit bij boeking aan ons te melden. Meldt u dit niet, dan kan dit te allen tijde het ontbinden van de reisovereenkomst tot gevolg hebben, zonder recht op restitutie. De gebruiker moet self-supporting zijn. Vanwege voorgenoemde redenen is het niet toegestaan om de rolstoel, scootmobiel of rollator aan boord te gebruiken, deze wordt voor u geparkeerd op het Zonnedek. Zodra u ergens aan wal gaat, staat deze uiteraard weer tot uw beschikking. Neemt u een rollator of rolstoel mee op reis, dan is het niet mogelijk om vooraf (een) excursie(pakket) te boeken. Wilt u met uw rolstoel of rollator deelnemen aan een excursie, vraag dan even aan de bemanning of die excursie ook bij u past. Dat voorkomt teleurstellingen. Een elektrische rolstoel is in het geheel niet toegestaan.

Mensen met een beperking

De ANVR-reisvoorwaarden vereisen, zoals u leest onder 'informatie door de reiziger', dat u bij boeking persoonlijke gegevens verstrekt die voor een correcte uitvoering van de reis van belang (kunnen) zijn. Omwille van de noodzakelijk toe te passen veiligheidsvoorschriften, behoudt de rederij zich het recht voor om reizigers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis, indien de mogelijke handicap van meer dan geringe betekenis lijkt in het kader van het correct kunnen uitvoeren van noodprocedures bij calamiteiten. Helaas zijn rivierschepen voor mensen met een beperking niet altijd goed of voldoende uitgerust en ook is het personeel niet opgeleid voor specifieke, medische diensten. Raadpleeg altijd onze cruisespecialisten voor specifieke informatie omtrent de mogelijkheden van deelname.

Uitsluiting en aansprakelijkheid

1. Wanneer blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische afwijkingen vertoont, dan wel zich aan wangedrag schuldig maakt, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelneming worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer heeft dan geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
2. Het is voor ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de deelnemer(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de vervoersmaatschappij en de hotelier volgens verdrag en / of wet.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van derden.

Meer reisinformatie